2020 Nieuwe regels Telemarketing

 In Nieuws

Vanaf 2020 komt er waarschijnlijk een einde aan irritante telefoontjes van marketeers. De branche heeft zelfreguleringsafspraken gemaakt met EZK . 

De voorlopige tekst voor de wijziging van de Telecomwet m.b.t. telemarketing is gepubliceerd door de staatssecretaris van EZK. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe code telemarketing. Doel van de code is om consumentenirritatie te verminderen én om ervoor te zorgen dan de leden die gebruik maken van telemarketing zaken kunnen blijven doen via dit kanaal, binnen de kaders die zijn gesteld door de aankomende e-Privacy Verordening en EZK. Daarmee heeft EZK de branche de gelegenheid geboden tot zelfregulering. De code gaat op 1 januari 2020 in en is bindend vanaf 1 maart 2020.

Klanttermijn van 3 jaar
Er is nu geen beperking in de termijn waarop klanten gebeld mogen worden na aankoop van een product, afname van een dienst, na een donatie of na beëindiging van een contract. In deze nieuwe code geldt een maximum van 3 jaar.

1- Transparantie: het moet duidelijk zijn van wie het telefoongesprek afkomstig is, de beller moet de handelsnaam van de adverteerder noemen.

2- Ketenverantwoordelijkheid: ingeschakelde intermediairs moeten zich ook aan de code houden.

3- Zichtbaar telefoonnummer: bij elk gesprek mag er alleen worden gebeld met een werkend en zichtbaar nummer. De consument moet het nummer kunnen bellen en verzet aan kunnen tekenen.

4- Recht van bezwaar: de beller moet de consument wijzen op het recht van bezwaar en op het Bel Men Niet Register (BMNR), tenzij de consument daarin al is opgenomen.

5- Gemak: wanneer de consument aangeeft niet meer gebeld te willen worden, mag het bandje niet worden afgespeeld en moet het verzoek handmatig worden verwerkt d.m.v. recht van bezwaar of d.m.v. opname in BMNR.

Een belangrijke tip heeft te maken met bereikbaarheid. Als je een telemarketing outbound actie doet met nummerherkenning, zorg er dan voor dat je telefonisch bereikbaar bent als degene die je hebt gebeld terug belt naar aanleiding van de outbound campagne.

Overtreding zal worden afgehandeld conform de statuten en procedures van de Stichting Reclame Code.

Recent Geplaatst
klantcontact-conversie-trends-2020-contactons.nl