2020 Nieuwe regels Telemarketing. Van Outbound naar Inbound

 In Nieuws

Vanaf 2020 komt er waarschijnlijk een einde aan irritante telefoontjes van marketeers. Bedrijven en organisaties mogen consumenten en zelfstandig ondernemers straks alleen nog maar benaderen als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor marketeers betekent dit dat inbound steeds belangrijker wordt. De kunst wordt steeds meer dat je als bedrijf gevonden wordt en dat je de klant verleidt om in contact te komen en te blijven met jouw bedrijf.  

De voorlopige tekst voor de wijziging van de Telecomwet m.b.t. telemarketing is gepubliceerd door de staatssecretaris van EZK. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Telemarketing gaat van opt-out naar opt-in.
  • Ongevraagde uitgaande telefonische spraakoproepen met commerciële, ideëele of charitatieve doeleinden gericht op natuurlijke personen (telemarketing) zijn niet langer toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
  • De bewijslast  ligt bij de bedrijven, zij dienen aan te kunnen tonen dat de natuurlijke persoon op de juiste wijze toestemming heeft gegeven.
  • Het voorstel sluit aan bij de AVG. Er dient sprake te zijn van een duidelijke actieve handeling, waarbij het volstrekt helder en ondubbelzinnig is dat er toestemming wordt verleend. Een voor-aangevinkt vakje is niet toegestaan. De natuurlijke persoon heeft het recht om de toestemming weer in te trekken en dat dient net zo gemakkelijk te zijn als het was om toestemming te geven.
  • Zelfregulering op de termijn van benaderen van oud-klanten is in ontwikkeling. Wanneer dit onvoldoende werkt, zal dit d.m.v. van een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld worden.
  • Om de bedrijven (verzenders) beter te kunnen identificeren wordt voorgesteld te voorkomen dat zij anoniem kunnen blijven voor, tijdens of na het telemarketinggesprek.

De ACM is belast met het toezicht op dit artikel van de telecommunicatiewet. Met de voorgestelde aanpassingen van de telecommunicatiewet vervalt van rechtswege het Besluit Bel-me-niet-register. Hiermee houdt het BMNR en dus de opt-outregeling op te bestaan. De gegevens worden nog bewaard volgens de benodigde termijnen.

Voor marketeers betekent dit dat inbound steeds belangrijker wordt. De kunst wordt steeds meer dat je als bedrijf gevonden wordt en dat je de klant verleidt om in contact te komen en te blijven met jouw bedrijf.  

Recent Geplaatst